kode tulisan warna fb

November092014
logo.gif met malem sob kali ini aku mau berbagi kode gambar fb yg menarik silahkan copas di bawah kode salam kode garis kode sahabat dumay dan salam santun kode komen panjang kode kupu2 kode pacaran kode ga ada lo ga rame

kumpulan status via

June212014
kreasi : Nur Salm Ridho
RAMALAN PRIMBON
RAMALAN PRIMBON
Created By : NUR SALIM RIDHO
NUR SALIM RIDHO
fbc.gif nur salim ridho ingin menjadi teman anda ? konfirmasi> . abaikan>
KREASI FACEBOOK
Kreasi facebook
server bot fb
STATUS VIA

 


Via Hp GuE sENDiri gak Minjam
via sony xperya x
viablack berry
Via

petung pancasuda, wataking manungsa soko dina lan pasarane

January202014
skin.jpgPETUNG PANCA SUDAWATAKING MANUNGSA SAKA DINA KALAIRANE Dina Ahad Legi, Sumur Sinaba Paing, Wasesa Sagaraa Pon, Bumi Kapethak Wage, Satria Wibawa Kliwon, Lebu Katiyub Angin Dina Kemis Legi, Satria Wibawa Paing, Lebu Katiyup Angin Pon, Satria Wibawa Wage, Tunggak Semi Kliwon, Bumi Kapethak Dina Senen Legi, Tunggak Semi Paing, Wasesa Sagara Pon, Sumur Sinaba Wage, Wasesa Sagara Kliwon, Satria Wirang Dina Jum'at Legi, Satria Wirang Paing, Tunggak Semi Pon, Lebu katiyup Anging Wage, Sumur Sinaba Kliwon, Wasesa Sagara Dina Selasa Legi, Wasesa Segara Paing, Satria Wirang Pon, Satria Wibawa Wage, Lebu Katiyub Angin Kliwon, Sumur Sinaba Dina Sabtu Legi, Bumi Kapethak Paing, Satria Wibawa Pon, Wasesa Sagara Wage, Satria Wirang Kliwon, Tunggak SemiaOc Dina Rebo Legi, Sumur Sinaba Paing, Wasesa Segara Pon, Bumi Kapethak Wage, Satria Wibawa Kliwon, Lebu Katiyub Angin PANCASUDA RABI Kangge nikahake temanten. Ing ngisor iki petungan ala beciking dina kang prayoga kapilih utawa sinirik lamun arep nikahake panganten, miliha dina kang becik kanggo nikahan. Anjupuka neptuning dina lan neptuning pasaran ginunggung, ananging neptu-neptu mau kudu awewaton neptu-neptu kang kang tumrap petungan Pancasuda- Ringkes, yakuwi : NEPTUNING DINA LAN NEPTUNING PASARAN Ahad neptune 3 Senen neptune 4 Selasa neptune 5 Rabu neptune 6 Kemis neptune 7 Jumat neptune 1 Sabtu neptune 2 Legi neptune 2 Pahing neptune 3 Pon neptune 4 Wage neptune 5 Kliwon neptune 1 Lamun gunggungan saka neptuning dina lan neptuning pasaran mau tinemu wilangan : 7, iku tiba petungan : Nuju Padu, watake panganten utawa wong tuwane tansah tukar padu nganti salawase. 2 utawa 8, iku petungan : Demang Kandhuruhan, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu lara 3 utawa 9, iku petungan : Sanggar Waringin, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu bungah lan seneng. 4 utawa 10, iku petungan : Mantri Sinaroja, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu karaharjan lan kasenengan. 5 utawa 11, iku petungan : Menjangan Ketawan, watake panganten utawa wong tuwane sok kelangan utawa wong akeh sok ana kang duwe niat ala marang dheweke. 6 utawa 12, iku petungan : Nuju Pati, watake panganten ora suwe, bakal pegat mati utawa pegat urip, tur akeh kasusahan kang tinemu. SEJARAH DINTEN PEKENAN WULAN TAUN PAWUKON SA'AT TUWIN WINDU Kanjeng Nabi Idris saweg jumeneng Nata wonten ing nagari Malebari, punika karsa angleluri, anulad amastani dinten. Semanten etanging taun surya 1020 taun awit saking Kanjeng Nabi Adam. Ing ngandhap punika pratelanipun dinten Samsu Kammar Marih 'Atarit Mustari Johar Jokal Punika panganggitipun dinten ingkang kaping sepisan. Nomer kekalih Kanjeng Nabi Idris, saweg jumeneng Nata wonten nagari ing Babel, lajeng Kanjeng Sultan Harmasulhakim, karsa anganggit amastani adamel dinten malih, anuju ing taun surya 1028. Ing ngandhap punika pratelanipun dinten Awal Ahwal Dibar Jibar Munisa Arobah Sayar Punika panganggitipun dinten ingkang kaping kalih Ing ngandhap punika etangan warsa: Kamal Sur oja Sirtan Asat Sunbullah Mijan Akrab Kus Jadi Dalwi Kut Wonten ing P. Jawa ingkang jumeneng Nata Sri Maha Raja Buddhawaka, negari ing Gilingwesi, anenulad anganggit dinten ingakng setunggal dinten 5 kekalih dinten 7 tetiga wanci 5 dipun wastani sa'at sekawan masa panganggitipun Resi Raddhi sakawan wau sinangkalan : Masa angler manglar (taun 296) Dinten 5 Legi Paing Pon Wage Kliwon Dinten 7 Radite Soma Anggara Buddha Respati Sukra Saniscara Wanci 5 Maheswara Bisnu Brahma Sri Kala Masa 12: Kartika Pusa Manggasri Sitra Manggakala Naya Palguna Wisaka Jita Srawana Padrawana Asuji Jumeneng Ratu Rama ing Ayodya, Kraton binathara, ambawahaken tanah Hindhu sadaya, pujangga tetiga, sami anganggit lambang piyambak-piyambak, dipunwastani windu, panganggitipun windu, empu tetiga wau, sinangkalan : Rasa warna suci (446) Windu anggitanipun Resi Walmiki: Windu Adi Windu Sancaya Windu Kunthara Windu Sangara Windu Kawanda Windu Wahana Windu Sangkaya Windu Pranila Windu Tirta Windu Antara Windu Manggada Windu Murka Windu anggitanipun Resi Wisakarma : Windu Kawanda Windu Wahana Windu Sangkara Windu Pranila Windu Tirta Windu Tirta Windu Manggada Windu Murka Windu anggitanipun Resi Wasusarma Windu Kararti Windu Kara Windu Setra Windu Karta Windu Praniti Windu Pranila Dinten 7 : Ahad Isnain Salasa Arbaa Khamis Jum'at Sabtu Taun 8 : Wawu Jimakhir Alip Ehe Jimawal Je Dal Be Wulan 12 : Sura Sapar Mulud Rabi'ulawal Rabi'ulakhir Jumadilawal Jumadilakhir Rajab Sa'ban Ramadhan Syawal Dzulka'idah Besar

Status biru/koment biru

January012013
kali ini ane posting tentang membuat satatus berwarna, biru/link ,, sebenarnya banyak sekali metode cara membuat satatus biru namun beberapa udah di banned sama pihak facebook . Yg saya share ini metode yg masih work sampai skarang ,, caranya lihat di box di bawah. tinggal kopy pastekan ke komen/status.
 
Kembali ke Atas